Ventilerad Badrumskonstruktion

Teknovas våtrumsväggar är framtagna för framtidens krav på badrumsrenovering. Systemet genererar kortare byggtid och minskad miljöpåverkan som i sin tur bidrar till minskade kostnader.

Snabbare, renare, smidigare

Med prefabricerade profiler och anpassade våtrumsskivor sker installationen snabbt och hyresgästerna påverkas i minsta möjliga mån under renoveringen. Teknovas projektledare mäter upp badrummet och aluminiumprofiler samt våtrumsskivor levereras färdigkapade från fabrik. Detta ger effektivt montage i lägenheten och väggarna rätas upp med det nya regelsystemet. Onödigt buller och damm i lägenheten minimeras eftersom de gamla väggarna och golven blir kvar. Kontakta oss för mer information och möjlighet att titta närmare på systemet i någon av våra utställningslokaler.

Fördelar med våtrumsväggar från Teknova

Det blir inget onödigt buller eller damm i lägenheten eftersom de gamla väggarna och golvet blir kvar. Med de prefabricerade profilerna sker installationen snabbt och smidigt och hyregästerna påverkas i minsta möjliga mån under renoveringen. Nytt badrum och glada boende

1
Befintlig vägg
2
Befintligt golv
3
Ventilerad matta
4
Flytspackel
5
Aluminiumprofil
6
Väggfäste med justerbar distansplugg
7
Godkänd våtrumsskiva
8
Vinkellist för takpanel
9
Takpanel
10
Kakel eller annan väggbeklädnad

Fördelar för boende

Kortare byggperiod ger mindre störningsmoment för kvarboende. Då rivningen minimeras vid användningen av Teknovas väggsystem blir byggarbetsplatsen både tystare och renare. Ett funktionellt och vattenskadesäkert badrum där risken för framtida mögelskador minimeras genom kontinuerlig ventilation bakom väggar och under golv.

Fördelar för fastighetsägare

Innebär det ett funktionellt och vattenskadesäkert badrum genom kontinuerlig ventilation bakom väggar och under golv. Kortare byggtid innebär att kvarboende påverkas mindre under byggperioden samt att det ger lägre produktionskostnader. Unik regelkonstruktion ger möjlighet att räta upp väggarna och kostnader för avfuktning minimeras.

Fördelar för entreprenörer

Teknova kan leverera allt tillhörande material anpassat för varje enskilt badrum vilket genererar säker logistikhantering, kort byggtid och bra flyt i entreprenaden. Entreprenören tillhandhålls utbildning av våra projektledare på hur systemet fungerar samt tips och råd för en väl fungerande
byggprocess.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!