Få extra utrymme

Bygg ett uterum som passar såväl huset som dess omgivning. Det är den möjligheten vi ger dig när du väljer en inglasning från oss på Teknova. Du får samtidigt en inglasning av högsta kvalitet. En inglasning som du kommer att trivas med under många år framöver.

Planera när du bygger uterum

Med en noggrann planering av uterummet ökar förutsättningarna att få ett lyckat slutresultat. Använd gärna en kopia av fastighetsritningen som underlag. Skissa sedan på det utförande som du tycker passar bäst.

Storlek

Bygg ett uterum inte ett växthus. Anpassa till ert hus karaktär. Fundera lite på hur du skall utnyttja uterummet och hur du skall möblera det. Du kanske vill ha ett burspråk eller ett brutet hörn. Möjligheterna är stora. Är du osäker, fråga oss om råd, det kostar inget.

Material och färg

Vi tycker det är oerhört viktigt att
välja rätt material och färg på uterummet. Allt för många uterum som är uppsatta idag är inte anpassade till det övriga huset. Nu finns det möjligheter att få rätt färg på tak, stomme, fönster och dörrar. Välj rätt kombination från början. Du bör också tänka på att din konstruktion skall tåla belastningar såsom snö och vind.

Behöver jag byggnadslov?

Generellt behövs byggnadslov. Handlingar för byggnadslov är relativt lätta att upprätta. En situationsplan, en planritning och enkel skiss på fasaden är allt som behövs. Känner du dig osäker kan du fråga din kommun alternativt råd fråga oss.

Saker att tänka på innan

Hur ska ditt uterum användas?

Bestäm först hur stort uterummet ska vara och hur lång tid under året du vill kunna använda det. Ska det bara vara ett rum under sommarhalvåret med skydd för vind och regn, eller ett utrymme ni ska kunna nyttja större delan av året.

Uterummets placering

Låt gärna uterummet fungera som en öppning mot trädgården. Tänk också på att ett inglasat rum i direkt söderläge blir väldigt varmt under heta sommardagar. Norrläge ger ett vackert ljus, men sydväst anses allmänt som det bästa läget.

Var noga med grunden

En plintgrund, isolerad med cellplast för att hindra markkylan från att tränga in, fungerar utmärkt både i ett sommaruterum och i ett uterum som ska användas från tidig vår till sen höst.

Gärna en sittplats utanför

Under varma sommardagar kan de lätt bli varmt inne i uterummet. Du passar det väldigt bra att ha tillgång till en yta utanför med sittplatser. Kanske stensatt uteplats eller ett tralldäck?
Välj rätt dörrar
Passande tak till ändamålet
Enkel glas med eller 2-glas med isoleradeprofiler
Välj handtag och lås efter smak och funktion

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!