Gallerpinnsräcke – Karlstad

Gallerpinnsräcke – Stockholm

Gallerpinnsräcke – Karlstad

TRP-plåt – Stockholm

Slätplåt – Borlänge

Sinusplåt – Stockholm

Sinusplåt – Umeå

Perforerat räcke – Örebro

Skiva i ram – Viskafors