Kvalitet & miljö

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljö och säkerhetsarbete. Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och jobbar aktivt med att förebygga och minska miljöpåverkan och olycksrisker genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.

För oss är miljön viktigt

Vår verksamhet genomsyras av höga miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav. Dessa definieras i vårt ledningssystem som integrerar miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt branschspecifika krav. Ledningssystemet som fokuserar på processtänkande och kundnöjdhet förbättras och utvecklas kontinuerligt. Vi arbetar aktivt med framåtriktad planering av resurser och ständiga förbättringar i våra processer. Vi mäter och analyserar vår prestation för att kunna ta faktabaserade och rätta beslut. Ledningssystemet är ett system som hålls levande, ett stöd för ledningen och varje medarbetare, nu och i framtiden.

Håller hög kvalitet

Våra system håller hög teknisk kvalitet samtidigt som vi har en väl anpassad organisation för att tillverka, leverera och montera såväl stora som små objekt. För oss är det viktigt att ge lägenhetsinnehavaren ett vänligt och korrekt bemötande, att hålla leveranstider och att avisera våra ankomster samt att ge den service som krävs för att kunden ska uppleva en
välskött entreprenad.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 9001

En del av SundaHus

Sundahus hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.

För att förvalta och utveckla deras höga trovärdighet och position i marknaden är  transparens och kvalitet centralt i allt de gör.

Miljöcertifierade

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär bland annat arbete med optimering av materialutnyttjande, reducering av spill samt sortering och återvinning av avfall. Vi arbetar hela tiden för att förbättra vårt miljö och säkerhetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och jobbar aktivt med att förebygga och minska miljöpåverkan och olycksrisker genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser. Vid bedömning av affärspartner betraktar vi aktivt miljöarbete som en merit. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det innebär att vi uppfyller ställda krav genom alla processer i produktframtagningen, från projektering till montage av färdig produkt. Arbetet tillsammans med branschorganisationer som ligger till grund för våra produktkrav.