Hållbarhet hos oss

Teknova Byggsystem globala mål

Globala mål, Teknova har möjlighet att direkt påverka 12 av de globala hållbarhetsmålen. Vilket vi gör aktivt genom vårt verksamhetssystem

Teknova och CO2

Under våren 2020 utfördes ett projekt tillsammans med Linköpings Universitet med avseende på CO2 och hållbarhet. Resultatet av rapporten är att vi har vetskap om hur mycket CO2 en leverans till kund innehåller, vi vet också hur den kan reduceras. Tillsammans med kund strävar vi att driva projekt där hållbarhet och CO2 har högsta prioritet

Kontakta oss gärna för att diskutera CO2 och hållbarhet