Fönster med Teknova

Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt från enkla beklädnadssystem för att slippa återkommande målningsunderhåll till mer avancerade renoveringslösningar eller byte till helt nya fönster.

Fördelar med fönsteråtgärder av Teknova

Ekonomiskt

Med vanliga tvåglasfönster släpps en betydande del av värmen ut genom fönstren. Genom att välja energieffektiva alternativ kan värmeförlusten minskas avsevärt. Dessutom är många av våra lösningar i stort sett underhållsfria. Slipning, målning och kittning uteblir liksom framtida röt- och fuktskador.

Komfortmässigt

Gamla fönster läcker stora mängder värme. Energieffektiva fönster i kombination med nya tätningar medför att inomhuskomforten förbättras drastiskt både vad gäller värme och ljud.

Estetiskt

Finns det något som förhöjer en fasads utseende mer än vackra, välmående fönster? När nya fönster installeras eller befintliga renoveras kan vi leverera lösningar som harmoniserar med husets ursprung eller det uttryck ni vill förmedla.

Entreprenad

Teknova driver hela entreprenaden. Från säljaren som sköter probleminventering och åtgärdsförslag till våra objekts anknutna projektledare som sköter samordning från produktion till montage och slutbesiktning. Varje objekt mäts upp och anpassas individuellt.

Fönster

Våra system håller hög teknisk kvalitet samtidigt som vi har en väl anpassad organisation för att projektera, leverera och montera såväl stora som små objekt. För oss är det viktigt att ge kunden ett vänligt och korrekt bemötande, att hålla leveranstider och att avisera våra ankomster samt att ge den service som krävs för en välskött entreprenad.
Vi samarbetar med Sveriges ledande fönstertillverkare.

Vilken lösning passar er?

Välj åtgärdsmetod

Boka ett möte med Teknovas representant för att erhålla ett åtgärdsförslag anpassat för just er fastighet och era önskemål. Nya fönster eller fönsterrenovering, vilka möjligheter, kostnader och risker innebär olika tekniska lösningar? Teknova erbjuder många olika alternativ där investeringskostnader och återbetalningstid är viktiga faktorer att reda ut.

Välj glas

Oavsett nya fönster eller fönsterrenovering så är glasalternativen många. Diskutera gärna tillsammans med oss om era önskemål samt de krav och förväntningar ni har på era tänkta åtgärder. Namn som isolerglas och energiglas dyker snabbt upp för
att minimera energianvändningen. Vad är vad och hur kan glasen kombineras tillsammans? Skall ett eller flera energiglas användas för att minska uppvärmningskostnaderna? Vilka konsekvenser och kostnader innebär det? Vi reder ut och erbjuder glaslösningar med speciella egenskaper anpassade
för energibesparing, ljudreducering, insynsskydd, förbättrat brandmotstånd och sol- och värmeskydd.

Fönster och fasad

På många projekt utförs fönsteråtgärder och fasadrenovering i gemensam entreprenad. Skall fasaden åtgärdas så är det kanske rätt tid att byta till helt nya fönster innan renoveringen påbörjas. Vid tilläggsisolering ska fönstren kanske flyttas ut i fasaden för att erhålla byggnadslov och för att fastigheten skall bibehålla sitt befintliga utseende. Är fasaden i bra skick så blir fönsterrenovering kanske bästa alternativet. Teknova driver med samarbetspartners totalentreprenader där fönsteråtgärder erbjuds tillsammans med renovering av balkonger och fasader. Våra övriga egentillverkade produkter såsom fasadskivor, balkongräcken och inglasningssystem kompletterar dessa åtgärder och ger er fastighet en ny attraktiv utsida för många år framåt i tiden.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!