Valla Torg

Teknova ska under 2017 och 2018 leverera balkongräcken till 6st hus med balkongräcken vid Valla Torg, Årsta