Malmvägen, Sollentuna

Uppgradering av fönster på Malmvägen. Sollentunahem har beställt en option som berör  650st enheter.  Fönster och fönsterdörrar ska uppgraderas till modern status under hösten 2016.

Det rör sig om etapp 3 för Kv Traktören. Teknova har hittills monterat dryga 1300st enheter i etapp 1 och etapp 2