Ormängsgatan, Hässelby

Leverans av nya Leiab fönster och plåträcken med galleröppning till tredje etappen på Ormängsgatan i Hässelby. Beställare av projektet som omfattar ca 250st fönster och 33st balkongräcken är Skanska och Svenska Bostäder. Projektet pågår under 2018.