Molde 3

Räcken och loftgångar ska få nytt nytt utseende och utförandet ska efterlikna redan renoverade närliggande kvarter.