Kv Taklampan

Einar Mattson har beställt balkongräcken till Kv Taklampan. Fasad och gavlar på balkonger kläs med trä. Fronterna på balkongerna förses med aluminiumräcke utfört med stående pinnar.