Kv Långtäppan i Karlstad

Kv Långtäppan till Karlstads Bostads AB. Nya balkongräcken och sidoskärmar av TRP-profilerad aluminuplåt ersätter de gamla trä räckena. Även de nya balkongräcken erhåller en siktöppning med gallerpinnar.