Kv Generatorn 2

Skanska och Hebas projekt Kv Generatorn 2 i Huddinge kommun förses med balkonräcken under 2016. Del av vissa balkonger skall även glasas in.